22. Iċ-ċiklu tal-għarfien-ġenerazzjoni u l-prospettiva tal-mewt

Katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar it-Teoloġija tal-Ġisem. Udjenza Ġenerali – 26/03/1980.

1. Resqin lejn it-tmiem taċ-ċiklu ta’ riflessjonijiet li permezz tagħhom fittixna li nsegwu ċ-ċanfira ta’ Kristu mgħoddija lilna minn Mattew (Mt 19,3-9) u minn Marku (Mk 10,1-12): “Ma qrajtux li l-Ħallieq sa mill-bidu ħalaqhom maskju u femmina u qal: “Għal dan ir-raġel iħalli lil missieru u lil ommu u jingħaqad ma’ martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed?”” (Mt 19,4-5).

aktar