Lura għall-quddies! U b’daqshekk?

Nhar is-Sibt u nhar il-Ħadd 13 u 14 ta’ Ġunju 2020 se jerġa’ jibda’ jiġi iċċelebrat il-quddies mill-ġdid fil-Knejjes tagħna b’xi restrizzjonijiet minħabba l-Covid-19. Din l-aħbar ferrħet lil ħafna. U bir-raġun! Il-poplu Nisrani kif tridu jgħix, jitmantna u jitqawwa jekk mhux bil-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù? Għalhekk, biex dan il-messaġġ żgur jasal ċar u tond għand kulħadd intgħażlu dawn id-dati meta nkunu, bħala Knisja, qed niċċelebraw is-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu. Continue reading Lura għall-quddies! U b’daqshekk?