Il-Ġimgħa, 26 ta’ Ġunju 2020

Print Friendly, PDF & Email

Tippermettili nagħtik parir x’għandek tagħmel ta’ kuljum? Meta qalbek tħossha tiġbdek lejn dawk ix-xewqat baxxi, lissen bil-mod lill-Verġni Immakulata: ‘Ħares lejja bil-kompassjoni. Tabbandunanix. Tabbandunanix ja Omm tiegħi!’ U rrakkomanda din it-talba lill-oħrajn.

San Josemaria Escriva

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: