Waħdi minix!

Illum ħassejt is-sejħa li ninstab fuq il-mejda, inqiegħed idi fuq it-tustiera tal-computer, u nfaħħar lill-Mulej f’ħuti l-Patrijiet Kapuċċini. Ħuti! Kemm bikom Ġesù jgħini biex nibqa’ għaddej! Għalhekk, illum, irrid NIRRINGRAZZJAKOM u NBERRIKKOM wieħed wieħed! U, dejjem jekk tippermettuli, nagħtikom L-APPLAWŻ tiegħi ukoll! Continue reading Waħdi minix!