Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Lulju 2020


Matul ix‑xahar ta’ Lulju, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ser ikompli jiċċelebra Quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll kull nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM2Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Tista’ ssegwi dawn iċ-Ċelebrazzjonijiet minn fuq din il-paġna tal-Laikos … http://laikos.org/quddiesa_live.htm

Capture.PNGaa

Il‑Quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30am mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑Quddiesa tingħad it‑talba tar‑Rużarju. Dan il‑ħin ta’ talb jiġi mtenni fuq TVM2 fil‑5:30pm mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa.
  • Il‑Ħadd fid‑9:30am tiġi ċċelebrata Quddiesa fuq TVM2, Facebook u YouTube.

F’dawn il‑ġranet Monsinjur Arċisqof se jiċċelebra l‑Quddies f’dawn il‑knejjes:

Il‑Ġimgħa 3 ta’ Lulju, fis‑6:30pm, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa b’suffraġju ta’ Monsinjur Arthur Said Pullicino, fil‑Knisja Arċipretali ta’ Stella Maris, Tas‑Sliema.

It‑Tnejn 6 ta’ Lulju, fis‑7:15pm, Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti tal‑iskola St Michael Foundation, fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid.

Il‑Ġimgħa 10 ta’ Lulju, fid‑9:30am, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fl‑okkażjoni ta’ Jum il‑Pulizija. Din il‑Quddiesa se tixxandar fuq TVM2 u Knisja.mt.

Il‑Ħadd 12 ta’ Lulju, fid‑9:30am, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil‑festa ta’ San Ġużepp, fil‑Knisja Parrokkjali ta’ San Leonardu, Ħal Kirkop.

It‑Tnejn 13 ta’ Lulju, fis‑6pm, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fit‑80 sena mill‑Ordinazzjoni Perpetwa, fil‑Knisja tal‑Ispirtu s‑Santu, iż‑Żejtun.

Il‑Ħamis 16 ta’ Lulju, fis‑6:30pm, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑festa tal‑Madonna tal‑Karmnu, fis‑Santwarju tal‑Madonna tal‑Karmnu, il‑Belt Valletta. Din il‑Quddiesa se tixxandar fuq Knisja.mt.

Is‑Sibt 18 ta’ Lulju, fis‑6:30pm, Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti, fil‑Knisja ta’ Santa Marija tal‑Anġli, Baħar iċ‑Ċagħaq.

Il‑Ħadd 19 ta’ Lulju, fis‑6:30pm, Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti, fil‑Knisja Parrokkjali tal‑Appostlu San Bartilmew, Ħal Għargħur.

Is‑Sibt 25 ta’ Lulju, fis‑7:30pm, Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti, fil‑Knisja Parrokkjali tal‑Madonna tal‑Karmnu, il‑Balluta.

Il‑Ħadd 26 ta’ Lulju, fis‑6pm, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal‑festa ta’ Kristu Re, fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. Fil‑Quddiesa l‑Arċisqof jaqra d‑digriet uffiċjali tal‑Papa li jeleva din il‑knisja għal Bażilika Minuri.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.