Avviżi mill-Komunita’ tax-Xgħajra

Print Friendly, PDF & Email

Capture.PNGLLLAVVIZI – 4 – 5 ta’ Lulju 2020

MAGHMUDIJA
Tlett maghmudijiet matul ix-xahar ta’Lulju

ĦINIJIET TAL-QUDDIESA
It-Tnejn, L-Erbgħa u l-Ġimgħa – 8:30am (Kappella + Live stream) It-Tlieta – 06:30pm (Livestream)
Is-Sibt – 06:30pm (Kappella + Live stream) Il-Ħadd – 11:00am (Kappella + Live stream)

L-EWWEL TQARBINA – 25 ta Lulju 06:30pm
Rigrazzjament lil Katekisti u voluntiera
L-ittra bl-istruzzjonijiet intbgħatet il-ġimgħa li għaddiet, min ma rcieviex ikellimna 22 ta’ Lulju – Laqgħa għat-tfal fil-muzew mill-5:30pm – 07:00pm
Laqgħa ma Father Colin – 22 ta’ Lulju mill-5:30pm – 07:00pm (il-ġenituri għad iridu jiġu avżati)
Venue tal-Preċett – Il-Knisja il-Kbira (il-ġenituri għad iridu jiġu avżati)

Aktar dettalji f’dan id-dokument: L-EWWEL TQARBINA 2020

IL-GRIZMA TAL-ISQOF – 1 ta Awwissu 06:30 pm
L-ittra bl-istruzzjonjiet inbagħtet b’email u ngħatat lil-tfal il-bieraħ. Il-bieraħ kellna l-ewwel formation meeting, l-oħrajn fit 10, 17, 24 ta Lulju. Il-bieraħ saru l-appuntamenti ma’ Father Colin, il-ġenituri u l-parrini.
Irtir 15 ta Lulju mid-9:00 – 13:00 Kapuccini – consent form tintbagħat sa nhar il Ġimgħa 10 ta Lulju
Venue tal-Grizma – Il-Knisja il-Kbira (il-ġenituri għad iridu jiġu avżati)

Aktar dettalji f’dawn id-dokumenti: GRIŻMA 2020 u NOFS TA’ NHAR MA’ PATRI KAPPUCCIN

VOLUNTIERA
Grazzi lil dawk li ħejjew it-teatru għal laqgħa. Għandna bżonn ħafna voluntiera għal festi, kellmuna please.

DONATIONS
Għandna bżonn ħafna…saru u qed isiru diversi ħidmiet biex intejbu l-ambjent ta’ uliedna… Għinuna.

QRAR / TQARBIN
Dawk li ma jistgħux, jistgħu jagħmlu appuntament ma Fr Colin.

MIN F’DIFFIKULTA
Aħna qegħdin biex inservukom. Napprezaw is-suġġerimenti tagħkom, min għandu diffikultajiet dwar finanzi, ilbies – ikellem lil Fr Colin.

POWERPOINT LI JURI X-XOGĦOLIJIET U ATTIVITAJIET LI SARU

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: