It-Tnejn, 13 ta’ Lulju 2020


Marija, li hija l-Verġni l-aktar safja, hija wkoll ir-Refuġju tal-midinbin. Taf x’inhu d-dnub, mhux mill-esperjenza ta’ waqgħa fih, lanqas għax daqet ir-rimors qares tiegħu, imma b’dak li dan għamel lil Binha Divin.

Ven. Fulton Sheen

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.