It-Tnejn, 13 ta’ Lulju 2020

Print Friendly, PDF & Email

Marija, li hija l-Verġni l-aktar safja, hija wkoll ir-Refuġju tal-midinbin. Taf x’inhu d-dnub, mhux mill-esperjenza ta’ waqgħa fih, lanqas għax daqet ir-rimors qares tiegħu, imma b’dak li dan għamel lil Binha Divin.

Ven. Fulton Sheen

Leave a Reply

%d bloggers like this: