Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech

Print Friendly, PDF & Email

Bħalissa qed isiru dawn l-adorazzjonijiet …

adoration-saint-sacrement

  • Fl-Ewwel ġimgħa ta’ kull xahar – fid-9:00 am fil-Knisja Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara;
  • Fit-Tieni ġimgħa ta’ kull xahar – fis-6:00 pm fil-Fergħa Ewkaristika l-Marsa.
  • Nhar l-Erbgħa 5 t’Awwissu fis-Santwarju Madonna Tal-Ħerba Birkirkara fl-10:00 am (ikun l-Ewwel Jum tat-Tridu).
  • Nhar il-Ġimgħa 7 t’Awwissu, fil-Knisja Parrokkjali San Gejtanu l-Ħamrun mill-5:30 sas-6:30 pm. (din se tkun ta’ darba u fl-okkażżjoni tal-festa ta’ dan il-qaddis f’jum il-festa liturgika tiegħu).
  • It-Tielet Tnejn ta’ kull xahar fil-Knisja Arċipretali San Bastjan Ħal Qormi fid-9:00 am  wara l-quddiesa tat-8:30 am.

Min ikun irid ikellimni jista’ jċempel fuq tel 21 44 28 31.

Saħħa u paċi

Joe Fenech

One thought on “Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech”

Leave a Reply

%d bloggers like this: