Lezzjoni II: San Ġużepp De Calasanz

25 ta’ Awwissu – San Ġużepp De Calasanz, Saċerdot

Tifkira

Twieled fl-Aragonja fl-1557. Wara edukazzjoni skolastika mill-aħjar, sar saċerdot fl-1583 u qeda l-ministeru tiegħu f’art twelidu. Imbaghad mar Ruma u ngħaqad ma’ San Kamillu de Lellis fil-kura tal-morda bil-pesta fl-1595. Beda jieħu ħsieb it-tfal tal-foqra biex jgħallimhom u waqqaf l-ewwel skola b’xejn għat-tfal ġo Ruma. Il-komunità tal-għalliema żviluppat f’ordni reliġjuż. Ra ħafna ma’ wiċċu u kien vittma ta’ gideb u akkużi foloz li ġarrab b’paċenzja u umiltà. Miet f’Ruma fl-1648. Hu patrun tal-iskejjel insara.

aktar