Avviż rigward l-Adorazzjonijiet Ewkaristiċi ta’ kull xahar immexxija minn Joe Fenech

Print Friendly, PDF & Email

Minħabba s-sitwazzjoni preżenti, adorazzjonijiet li qed isiru huma biss dawn:

Fl-Ewwel Ġimgħa ta’ kull xahar – 4 ta’ Settembru  fid-9.00 am fil-Knisja Parrokkjali San Ġuzepp Ħaddiem Birkirkara;

Nhar it-Tieni Erbgħa 9 t’Awwissu – f’ġieh il-Madonna tal-Ħerba fl-10.00 am imma, fiċ-ċirkustanzi preżenti ssir fil-Bażilika Sant’Elena, Birkirkara.

Nhar it-Tielet Tnejn, il-21 ta’ Settembru, Festa Pubblika tal-Indipendenza, fil-Knisja Arċipretali ta’ San Sebastjan Ħal Qormi.

Nitolbu u nittamaw għal żminijiet aħjar biex nerġgħu niltaqgħu ħa nagħtu qima bħala ġemgħa li temmen, tadura u tirrepara.

O ĠESÙ EWKARISTIJA KUN INT IL-FERĦ  U L-HENA TA’ ĦAJTI KOLLHA

Min ikun irid ikellimni jista’ jikkuntattjani fuq in-numru 21 44 28 31.

Saħħa u paċi,

Joe Fenech

Leave a Reply

%d bloggers like this: