L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Anton Teuma

Nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Awwissu 2020, meta l-Knisja Kattolika kienet qed tiċċelebra t-Tifkira liturġika ta’ wieħed mill-akbar papiet tagħha, San Piju X, fir-Rotunda ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija, fil-5.30pm, inżammet il-Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Dun Anton Teuma, id-disa’ Isqof tad-Djoċesi ta’ Għawdex.

Continue reading “L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Anton Teuma”