Il-Ħamis, 27 ta’ Awwissu 2020

Print Friendly, PDF & Email

Għandna nħallu lil Alla jfaħħarna u mhux infaħħru lilna nfusna. Għaliex Alla jistmell lil min għandu idea għolja tiegħu nnifsu. Ħalli japplawduna l-oħrajn għall-egħmejjel tajba tagħna.

San Klement I  Papa

Leave a Reply

%d bloggers like this: