Il-Ħadd, 30 ta’ Awwissu 2020

Print Friendly, PDF & Email

Minn mindu l-Knisja bdiet moħħha aktar fil-ħwejjeg temporali milli f’dawk spiritwali, l-affarijiet bdew sejrin mill-ħażin għall-agħar.

Santa Katerina ta’ Siena

Leave a Reply

%d bloggers like this: