It-Tnejn, 7 ta’ Settembru 2020


Il-vera umiltà tikkonsisti filli nkunu kuntenti b’dak kollu li Alla jogħġbu jibgħatilna, għax inżommuna indenji li nkunu l-qaddejja tiegħu.

Santa Tereża ta’ Ġesù