It-Tlieta, 8 ta’ Settembru 2020


Meta nappellaw lejn it-Tron tal-grazzja nagħmlu dan permezz ta’ Marija, nunuraw ‘l Alla billi nunuraw lil Ommu, nimitaw Lilu billi neżaltaw lilha, immissu l-aktar korda sensittiva fil-qalb imqaddsa ta’ Kristu bl-isem ħelu ta’ Marija.

Robert Bellarmine