Inkunu nirfsu fuq il-bniedem meta nillivellaw id-differenza

L-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira ta’ Jum il-Vittorja

This image has an empty alt attribute; its file name is dsc_2769.jpg

Biex titfakkar il-Festa Nazzjonali tal-Vitorja, kif inhi konswetudni kull sena lejlet is-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mbierka, l-ogħla Awtoritajiet Ċivili ta’ pajjiżna attendew għal Pontifikal Solenni fil-Bażilika ta’ Marija Bambina fix-Xagħra, nhar it-Tnejn 7 ta’ Settembru filgħaxija, li tmexxa għall-ewwel darba mill-Isqof il-ġdid ta’ Għawdex Mons. Anton Teuma, hu wkoll iben ir-raħal tax-Xagħra.

AKTAR