Il-Ġimgħa, 11 ta’ Settembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

Ħalli għalhekk ningħataw lil Alla b’xewqa kbira li nibdew ngħixu hekk, u nitolbuh jeqred fina l-ħajja tad-dinja tad-dnub, u jxettel il-ħajja tiegħu fina.

San Ġwann Eudes

%d bloggers like this: