Is-Sibt, 19 ta’ Settembru 2020

Erwieħ umli meta jmeruhom, jibqgħu kalmi; meta kkalunjati, jsofru bis-sabar; meta mhux stmati, mwarrbin, jew minsijin iqisu li hekk jistħoqqilhom; meta mtaqqlin bil-ħidma, jwettquha bil-galbu.

San Vinċens de Paul