Il-Mulej jixxennaq biex jaħfrilna, u jfejjaq u jippurifika lir-ruħna

Il-Ħadd, 20 ta’ Settembru 2020: Quddiesa bil-konsagrazzjoni tal-artal il-ġdid u l-barka tal-pulptu l-ġdid u s-siġġu taċ-ċelebrant mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Bażilika Minuri ta’ San Pawl, Rabat.

Continue reading “Il-Mulej jixxennaq biex jaħfrilna, u jfejjaq u jippurifika lir-ruħna”