It-Tnejn, 21 ta’ Settembru 2020


Għandna nħallu lil Alla jfaħħarna u mhux infaħħru lilna nfusna. Għax Alla jistmerr lil min jimbotta lilu nnifsu. Ħalli li ħaddiehor iċapċap għal għemilna.

San Klement I, Papa