Programm tal-Adorazzjonijiet għax-xahar t’Ottubru 2020

Print Friendly, PDF & Email

Fic-cirkustanzi prezenti, n-numru tal-Adorazzjonijiet huwa wieħed ristrett. Il-Kalendarju tal-Adorazzjonijiet għal Ottubru 2020 huwa dan:

L-Ewwel Ġimgha tax-Xahar 2 t’Ottubru:  Knisja Parrokkjali San Ġuzepp Ħaddiem Birkirkara fid-9.00 ta’ fil-għodu.

L-Ewwel Erbgħa tax-Xahar 7 t’Ottubru – Festa tal-Madonna tar-Rużarju Mqaddes u tifkira tar-Rebħa ta’ Lepanto (1571)  Adorazzjoni fis-Santwarju Madonna Tal-Ħerba, Birkirkara fl-10.00 ta’ fil-għodu.

L-Erbgħa 14 t’Ottubru Knisja Parrokkjali Madonna ta’ Fatima  G’Mangia.  Wara l-Quddiesa tad-9.00 am. L-Adorazzjoni tibda fid-9.30 ta’ fil-għodu.

Il-Ħamis 15 t’Ottubru, festa ta’ Santa Tereża ta’ Ġesu – Adorazzjoni fis-Santwarju Madonna tas-Samra l-Ħamrun fil-11.00 u f’nofs in-nhar ikun hemm Quddiesa għal min jogħġbu.

It-Tnejn 19 t’Ottubru Knisja Arċipretali San Bastjan Ħal Qormi – fid-9.00 wara l-Quddiesa tat-8.30 ta’ fil-għodu.

Il-Ġimgħa 30 t’Ottubru fil-Knisja Sant’ Anna Iż-Żebbiegħ limit tal-Imġarr fil-5.30 p.m.

Tinsewx nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Settembru Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ fil-5.30 pm.

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: