L-Erbgħa, 30 ta’ Settembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

Kun umli quddiem Alla u ħelu mal-proxxmu. La tiġġudika u la takkuża lil ħadd ħlief lilek innifsek, u dejjem skuża lill-oħrajn. Dwar Alla dejjem faħħru u gglorifikah, u dwar il-proxxmu tkellem dejjem bir-rispett. Qatt titkellem dwarek, la tajjeb u lanqas ħażin.

Santa Margerita M Alacoque

%d bloggers like this: