Il-firxa tal-Kristjaneżmu fil-bidu (4)

Il-Knisja ta’ Kristu rebbieħa fuq il-persekuzzjonijiet kienet mezz biex il-Kristjaneżmu jinfirex

Nistgħu ngħidu li sas-sena 249 wara Kristu, l-lmperu Ruman ħadha mal-Kristjaneżmu iżda mhux b’xi persekuzzjoni li setgħet teqridha għal dejjem. Malli sar Imperatur Deċju, l-imperu biddel is-sistema tiegħu kif jittratta l-insara, għalkemm hu ma riedx iżjed li l-insara jiġu mixlija.

aktar