Missjunarju meħlus wara sentejn li kien maħtuf

Patri Pier Luigi Maccalli ġie liberat wara li kien ilu sentejn maħtuf ġewwa Niger.

“Il-ferħ li għandna bħalissa hu kbir, imma r-radd ta’ ħajr lil Alla huwa ħafna akbar” Hekk stqarr Patri Antonio Porcellato, Superjur Ġenerali tas-Soċjetà tal-Missjoni Afrikana (SMA) li lbieraħ fl-10.10 ta’ filgħaxija waslitlu l-aħbar li Patri Pier Luigi Macalli ġie liberat, wara li fis-17 ta’ Settembru 2018, kien ġie maħtuf.

AKTAR