Il-Ħamis, 15 ta’ Ottubru 2020

Print Friendly, PDF & Email

It-talb għandu jkun umli: Alla jirreżisti lill-imkabbrin, imma jagħti l-grazzja lill-umli. Hawn San Gakbu qed jgħidilna li Alla ma jismax it-talb tal-imkabbrin, imma jirreżistihom, waqt li huwa dejjem pront li jisma’ t-talb tal-umli.

San Alfonz M de Liguori

%d