L-istemma kardinalizja tal-Isqof Mario Grech

L-istemma kardinalizja tal-Isqof Mario Grech

In Fractione Panis.

Dan huwa l-kliem fuq l-istemma li jfisser “fil-qsim tal-ħobż”. Huwa meħud minn kapitlu 24 tal-Evanġelju ta’ San Luqa fejn l-Evanġelista jgħidilna li d-dixxipli ta’ Għemmaws jagħrfu lill-Ġesù fil-qsim tal-ħobż.

L-istemma kardinalizja tal-Isqof Mario Grech, li se jinħatar Kardinal fil-Konċistorju tat-28 ta’ Novembru li ġej, hija l-istess waħda li kellu bħala Isqof ta’ Għawdex biż-żieda tas-salib bi tmien ponot tal-Ordni ta’ San Ġwann – magħruf bħala s-Salib ta’ Malta – fil-parti ta’ isfel fejn hemm l-Arma ta’ Għawdex, kif ukoll tal-kappell aħmar bi tletin ġummiena mdendla minnu, ħmistax fuq kull naħa, simbolu tal-grad ta’ kardinal.

AKTAR