Il-Ħadd, 1 ta’ Novembru 2020

Il-virtujiet jissawwru bit-talb. It-talb jippreserva l-qies. It-talb ibatti l-korla. It-talb jevita emozjonijiet ta’ suppervja u għira. It-talb jiġbed fir-ruħ lill-Ispirtu s-Santu u jgħolli l-bniedem lejn is-Sema.

San Efrem