10 snin mill-massakru fil-knisja f’Bagdad

“Il-martri tagħna huma t-torċa tal-fidi”.

Waqt il-kommemorazzjoni tal-10 anniversarju mill-massakru li sar fil-Knisja tal-Madonna tal-Ħelsien, ġewwa Bagdad, il-Patrijarka Kattoliku Sirjak, Ignace Joseph III Younan, fakkar lil fidili li “l-martri tagħhom huma t-torċa tal-fidi li jdawlu t-toroq tal-ħajja tagħna, u jqabdu fina n-nar tal-imħabba lejn kulħadd”.

AKTAR