It-Tnejn, 9 ta’ Novembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

Mur fis-sliem, għax int qbadt it-triq it-tajba. Mur bla biża’ għax dak li ħalqek qaddsek, dejjem iħarsek, u jħobbok bħal omm. Tkun imfaħħar O Alla tiegħi talli ħlaqtni.

Santa Klara

%d bloggers like this: