Il-Papa jġedded l-impenn tal-Knisja li teqred l-abbuż sesswali mill-kleru.

Illum, il-Papa Franġisku, waqt l-Udjenza Ġenerali għamel referenza għar-Rapport McCarrick, li ġie rilaxxat ilbieraħ, u esprima l-qrubija tiegħu mal-vittmi kollha t’abbuż. Il-Papa stqarr: “li ħa jġedded l-impenn tal-Knisja biex jinqered dan il-ħażen”. Wara li ppronunċja dan il-kliem, il-Papa waqaf għal mument ta’ talb fis-skiet.

Aktar