L-Erbgħa, 11 ta’ Novembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

Aħna lesti għal dak li jrid minna Ġesù. Jekk iridna morda f’sodda, jekk iridna nxandru għemilu fit-toroq, jekk iridna nnaddfu t-toilets il-jum kollu, kollox sew, kollox ikun kollox sew. Irridu ngħidu, ‘Jien tiegħek. Agħmel dak li jogħġbok.’ U hawn tinsab il-qawwa tagħna, u dan hu l-ferħ tal-Mulej.

Santa Tereża ta’ Kalkutta

%d