Avviż mill-Missio

Huwa possibbli, anki minn issa stess, li niskopru li meta nagħtu lilna nfusna lill-oħrajn, billi nħobbuhom konkretament, ‘il-Ħajja’ tikber ġo fina. Meta tibda tgħix għas-servizz tal-oħrajn, meta titgħallem tbiddel ix-xogħol tiegħek, li jista’ jkun diffiċli u monotonu, f’atti ta’ mħabba, tibda tħoss ħafna ferħ u li bdejt issir aktar uman.

AKTAR