Qari tal-Quddies tal-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Avvent

Stampa t-test tal-qari …

It-Tieni Ġimgħa tal-Avvent
Il-Ħamis

QARI I
Jien il-feddej tiegħek, il-Qaddis ta’ Iżrael!
Iż 41, 13-20

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Jiena l-Mulej, Alla tiegħek,
inwieżnek minn idek il-leminija,
u ngħidlek: “Tibżax, jiena l-għajnuna tiegħek”. Continue reading Qari tal-Quddies tal-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Avvent