Il-Ġimgħa, 13 ta’ Novembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

Jekk trid li Alla jisma’ talbek, isma’ leħen il-fqir. Jekk trid li Alla jantiċipa l-bżonnijiet tiegħek, ipprovdi għall-bżonnijiet ta’ min hu fil-bżonn qabel ma jitlobhomlok. Speċjalment, antiċipa l-bżonnijiet ta’ min jistħi jittallab. Li ġġiegħlhom jittallbu l-karità tkun qed iġġiegħlhom jixtruha.

San Tumas ta’ Villanova

%d