Marija. Mara ta’ żminijietna


Ktieb ġdid b’31 riflessjoni oriġinali dwar il-Madonna mill-awtur famuż il-Qaddej ta’ Alla Dun Tonino Bello b’pitturi mill-artista bravu lokali Nathanael Theuma …