Dun Karlu Manchè. Kappillan b’fama ta’ qdusija (1905-1950)

Nhar l-Erbgħa 18 ta’ Novembru 2020 jkun is-70 anniversarju mill-mewt tas-Saċerdot Dun Karlu Manchè’. Huwa tieled il-Belt Valletta fit-22 ta’ Settembru 1905 u kien ordnat saċerdor fit-22 ta’ Settembru wkoll tas-sena 1928.

Dun Karlu nħatar it-tieni Kappillan tal-parroċċa tal-Gżira fl1935. Hu kien kapaċi jirbaħ l-ostakli li kellu quddiemu. Fost dawn insemmu: tempju li tlesta millġebel u hu ried ifornih bil-bankijiet, konfessjonarji, artali, pitturi, eċċ. Kellek ix-Xatt bi ħwienet tal-baħrin bil-problemi ta’ prostituzzjoni u t-tieni gwerra dinjija li matulha l-Gżira ġarrbet ħafna ħsara u hu baqa’ hemm jassisti mal-feruti u dawk li jmutu.

AKTAR