It-Tnejn, 16 ta’ Novembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

Huwa jħobb, Huwa jittama, Huwa jistenna. Li kieku jinżel fuq l-altari tagħna f’ċerti ġranet biss, xi midinbin, hekk kif jitqanqlu għall-indiema, jistgħu jfittxuh u ma jsibuhx, u jkollhom jistennew. Is-Sinjur tagħna jippreferi li jistenna Hu ghall-midinbin għal snin milli jħallihom jistennew mqar waqt wieħed.

San Pietru Giljan Eymard

%d