Lezzjoni II: San Ilarju

13 ta’ Jannar. SAN ILARJU ISQOF U DUTTUR TAL-KNISJA

Tifkira

Twieled f’Poitiers fil-bidu tas-seklu 4; għall-ħabta tas-sena 350 ħatruh isqof ta’ belt twelidu; ħadha b’qawwa kbira kontra 1-Arjani, u l-imperatur Kostantinu eżiljah. Kiteb opri mimlijin għerf u tagħlim biex isaħħaħ il-fidi kattolika u jfisser l-Iskrittura Mqaddsa.

Miet fis-sena 367.

aktar