L-Papa jistedinna biex inħobbu lill-Knisja.

“Inħeġġiġkom biex tħobbu l-Knisja tal-Mulej”. Din kienet l-istedina tal-Papa Franġisku fit-tmiem l-Udjenza Ġenerali tal-Erbgħa 19 ta’ Novembru 2020, fil-festa tad-Dedikazzjoni tal-Basiliċi tal-Appostli Pietru u Pawlu. “Din il-festa tenfasizza t-tifsira tal-Knisja, bini sagru fejn jiltaqgħu l-fidili. J’Alla jqajjem fina l-għarfien li kull wieħed minna huwa msejjaħ biex ikun tempju ħaj t’ Alla, billi naħdmu flimkien b’ġenerożità u entużjażmu biex nibnu d-Dar tal-Mulej, l-abitazzjoni tal-Iktar Għoli fostna”.

AKTAR