Is-Sibt, 21 ta’ Novembru 2020


Ma ssibx bniedem li verament qed jirsisti biex imur ‘il quddiem li ma jingħatax għall-qari spiritwali. U min jitraskurah, ma jdumx li jidher dan fil-progress tiegħu.

San Atanasju