Ħarġa oħra ta’ “Il-Ħajja f’Għawdex”

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħajja f’Għawdex, Novembru 2020, Nru 1022

Jekk trid iżżomm ruħek aġġornat fuq x’qed jiġri f’Għawdex, allura Il-Ħajja f’Għawdex hi post tajjeb mnejn tista’ tibda. Fl-edizzjoni ta’ Novembru tista’ taqra dwar kunċerti riċenti f’postijiet li jvarjaw minn pjazez għall-kosta, festival tat-tajr, tenuri li jkantaw barra minn Malta, ir-rinnovar tal-Menqgħa f’Marsalforn, bini ta’ skejjel ġodda, kommemorazzjonijiet, ir-restawr ta’ żewġ kanuni qodma mitejn sena, mistoqsijiet parlamentari, il-membru parlamentari l-ġdid li mela l-post tal-mibki Frederick Azzopardi MP, apprezzamenti, il-kult ta’ San Ġużepp, riċensjonijiet, il-Mixegħla tal-Qaddisin fil-lokalitajiet kollha Għawdxin, riflessjonijiet spiritwali, filatelija, reminixxenzi, anniversarji, ekoloġija, poeżija, arti, ritratti qodma, atletika…

Il-Ħajja f’Għawdex, November 2020, No 1022

If you would like to catch up with what’s happening on Gozo then Il-Ħajja f’Għawdex is a good place where to start. In the November edition you can read about recent concerts on locations ranging from town squares to remote coastlines, the kite festival, tenors performing abroad, the upgrading of the Menqa in Marsalfron, new schools under construction, commemorations, the restoration of a pair of two-hundred-year-old cannons, parliamentary questions, the new member of parliament to replace the late-lamented Frederick Azzopardi MP, appreciations, the cult of St Joseph, book reviews, simultaneous candlelight events across the island, spiritual reflections, philately, reminiscences, anniversaries, ecology, poetry, art, old photography, athletics…

%d