Programm tal-Adorazzjonijiet għax-xahar ta’ Diċembru 2020


ADORAZZJONIJIET F’DIĊEMBRU 2020 …

 

 

1

 

L-Erbgha 2

 Santwarju Madonna Tal-Ħerba Birkirkara

Mill-10,00 sal-11,00 ta’ fil-għodu.

 

2

 

Il-Ġimgħa 4

 Knisja Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara

Mid-9.00  sal-10.00 ta’ fil-għodu.

 

3

 

It-Tlieta  15

 Santwarju Madonna Tas-Samra, il-Ħamrun

Mill-11.00 sa Nofs in-Nhar. Wara jkun hemm Quddiesa

 

4

 

L-Erbgħa 16

 Knisja Parrokkjali Madonna ta’ Fatima, G’Mangia

Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu.

 

5

 

Il-Ġimgħa 18

 Knisja Sant’ Anna, Iż-Żebbiegħ  l/o Mġarr Malta

Fil-5.00 pm u wara jkun hemm  Quddiesa.

 

6

 

It-Tnejn  21

Knisja Arċipretali San Sebastjan Ħal Qormi

Wara l-Quddiesa tat-8.30 ta’ fil-għodu.

 Dejjem bil-għajnuna ta’ Alla, nittamaw li jseħħilna nattendu għal dawn l-Adorazzjonijiet. Nitolbu biex nerġgħu niġu għan-normal bħal qabel biex inkunu nistgħu naduraw lill-Mulej fil-ħafna knejjes għeżież tagħna ħalli Alla jkun dejjem aktar magħruf, maħbub u rreparat.

O Ġesù  Ewkaristija – kun Int il-ferħ u l-hena ta’ ħajti kollha !

Nawguralek Avvent Qaddis bit-tħejjija għall-Miġja tas-Salvatur f’din is-sena hekk drammatika.

 

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.