Determinazzjoni tal-Knisja għal dinja aktar sigura

Is-Santa Sede titlob għall-għaqda universali għall-Konvenzjoni dwar Munizzjon Cluster.

Is-Santa Sede tenniet id-determinazzjoni soda tagħha li tikkontribwixxi għall-għaqda universali għall-Konvenzjoni dwar Munizzjoni Cluster (CCM) u ġeddet l-appell tagħha lill-Istati kollha barra l-Konvenzjoni biex jikkunsidraw li jissieħbu fl-isforzi globali biex flimkien nibnu dinja aktar sigura.

AKTAR