Is-Sibt, 28 ta’ Novembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

Itlob b’kunfidenza kbira, b’kunfidenza msejsa fuq it-tjubija u l-ġenerożità infinita ta’ Alla u fuq il-wegħdiet ta’ Ġesù Kristu. Alla hu għajn ta’ ilma ħaj li jgelgel bla waqfien fil-qlub ta’ dawk li jitolbu.

San Alwiġi M de Montfort

%d bloggers like this: