Lectio Divina tat-2 Ħadd tal-Avvent. Sena “B”

Vanġelu (Mark: 1. 1-8): Fl-1 seklu u nofs tal-Knisja, il-kelma “Vanġelu” kienet tirreferi mhux għal xi ktieb imma għal kwalunkwe aħbar tajba: rebħa fuq l-għadu, rebħa f’tellieqa, twelid ta’ imperatur.  Naturalment, il-ferħ li jġibu aħbarijiet bħal dawn ma kellux ħajja twila.  B’hekk S. Mark jibda r-rakkont tiegħu bl-Aħbar (THE news) li se tibqa’ dejjem tajba. Il-Lhud fl-eżilju tal-Babilonja kienu jistennew l-aħbar tal-ħelsien tagħhom. 

AKTAR