Messaġġ mill-Papa lill-Patrijarka ta’ Kostantinopli fil-festa ta’ Sant’Andrija.

Il-Papa Franġisku jibgħat messaġġ lill-Qdusija Tiegħu, l-Patrijarka Bartilmew I, Arċisqof ta’ Kostantinopli, fil-festa tal-Appostlu Andrija, patrun tal-Patrijarkat Ekumeniku. Fil-messaġġ, il-Papa Franġisku jgħidlu li “l-karità, l-ħeġġa appostolika u l-perseveranza ta’ Sant’Andrija, huwa sors t’ inkoraġġiment f’dawn iż-żminijiet diffiċli u kritiċi”.

AKTAR