Membri suspettati ta’ grupp ta’ ribelli ġiħadisti joqtlu 20 Kristjan.

F’pajjiż massiv tal-Kongo kif ukoll f’ħafna oħrajn fl-Afrika, il-ġiħadisti Iżlamiċi qed ikunu aktar aggressivi. Il-Forzi Demokratiċi Alleati (ADF), huma suspettati li wettqu attakk li fih inqatlu 20 Kristjan. Dawn huma biss “wieħed minn bosta gruppi ta’ ribelli li joperaw fil-grigal tal-Kongo”. L-ADF huwa allinjat mal-ISIS. Skond Pastor Kongoliż, “il-militanti ribelli beħsiebhom jistabbilixxu stat Iżlamiku maħkum mix-Sharia (liġi Iżlamika)”.

AKTAR