It-Tlieta, 8 ta’ Diċembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

O Verġni Mbierka; O Bieb tas-Sema; O Omm tal-Ħniena; O Għaxqa ta’ Alla, Itlob għalina għax aħna nafu li xejn ma jiċħadlek Dak li għollik għad-dinjità ta’ Omm Divina Ammen.

San Ġorġ Preca

%d bloggers like this: