Il-Ħamis, 10 ta’ Diċembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

Nitolbu bla ma ngħejjew, għax is-salvazzjoni tal-bnedmin ma tiddependix fuq is-suċċess materjali; lanqas fuq ix-xjenzi li jċajpru l-intellett. Lanqas ma tiddependi fuq l-armi u l-industriji umani, imma fuq Ġesù biss.

Santa Franġiska Saverja Cabrini

%d bloggers like this: