Il-Ħadd, 13 ta’ Diċembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

Huwa fit-triq tal-imħabba, li hija l-karità, li Alla jinġibed lejn il-bniedem, u l-bniedem lejn Alla. Iżda fejn il-karità ma tinstabx, Alla ma jgħammarx. Jekk iżda jkollna l-karità, nakkwistaw lil Alla, għax Alla hu Karità.

San Albertu l-Kbir

%d bloggers like this: